Raporty


Raport otwarcia z monitoringu mediów
styczeń 2022

Mówienie o islamie oraz muzułmanach i muzułmankach jest ważną częścią debaty publicznej i dyskursu medialnego w Polsce. Niejednokrotne formułowanie fałszywych narracji
w tym temacie, ze względu na partykularne cele – głównie polityczne – niesie za sobą kształtowanie wrogich postaw wobec osób wyznających islam. Projekt ma na celu rzucić wyzwanie takim postawom i dać naukowe i badawcze podłoże dla zwalczania tego typu uprzedzeń.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za styczeń 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.01.2022 do 31.01.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za luty 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.02.2022 do 28.02.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za marzec 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.03.2022 do 31.03.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za kwiecień 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.04.2022 do 30.04.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za maj 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.05.2022 do 31.05.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za czerwiec 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.06.2022 do 30.06.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za lipiec 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.07.2022 do 31.07.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za sierpień 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.08.2022 do 31.08.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za wrzesień 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.09.2022 do 30.09.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za październik 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.10.2022 do 31.10.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za listopad 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.11.2022 do 31.11.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za grudzień 2022

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.12.2022 do 31.12.2022 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za styczeń 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.01.2023 do 31.01.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za luty 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.02.2023 do 28.02.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za marzec 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.03.2023 do 31.03.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za kwiecień 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.04.2023 do 30.04.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za maj 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.05.2023 do 31.05.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za czerwiec 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.06.2023 do 30.06.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za lipiec 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.07.2023 do 31.07.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za sierpień 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.08.2023 do 31.08.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za wrzesień 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.09.2023 do 30.09.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za październik 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.10.2023 do 31.10.2023 roku.

Raport podsumowujący analizy przekazów medialnych
za listopad 2023

Niniejszy raport obejmuje przedstawienie
i opisanie materiałów dotyczących muzułmanów, muzułmanek oraz islamu, które pojawiły
się w polskich mediach internetowych oraz prasie i telewizji w okresie od 1.11.2023 do 30.11.2023 roku.