Nigdy więcej
islamofobii

Monitorujemy media w poszukiwaniu manipulacji, fake newsów, mowy nienawiści, propagandy itp.

Czy masz za sobą doświadczenie dyskryminacji lub przemocy, ponieważ wyznajesz islam? Czy ktoś zaatakował twoich znajomych muzułmanów lub muzułmanki? Widzisz nienawistny komentarz w internecie?

Zgłoś to! Chętnie pomożemy!

Wszystkie zgłoszone przypadki są przez nas anonimizowane i traktowane jako poufne. Dane kontaktowe są podane, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w razie ewentualnych pytań.

Centrum Dokumentacji Islamofobii w Polsce jest realizaowane przez Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab oraz Instytut Dyskursu i Dialogu w ramach projektu Empathy.

Salam Lab naszą misją jest przywracanie głosu osobom wykluczonym, budowanie mostów między różnymi społecznościami oraz rzetelne informowanie o innych kulturach, sytuacji społeczno-politycznej i konfliktach na świecie.

Instytut Dyskursu i Dialogu jest fundacją, która postawiła sobie ambitny cel – naprawę debaty publicznej w Polsce i sprawienie, aby pluralizm, rzetelność i etyczne podejście górowały w komunikacji masowej nad „plemiennością”, fake newsami czy hejtem.

Naszym celem jest nie tylko monitoring i dokumentacja przestępstw z nienawiści, ale również wsparcie osób, które doświadczyły przemocy, ataku lub dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię – islam.

Islamofobia – lęk i niechęć do osób wyznających islam – ma różne oblicza. Może mieć twarz 14-letnich chłopców, którzy w szkółce piłkarskiej wyśmiewają swojego kolegę, bo ma „muzułmańskie imię” Ahmed. Może mieć twarz 40-letnich kobiet, które wpatrują się i wytykają palcem w tramwaju stojącą niedaleko Fatimę z Bangladeszu, ponieważ nosi hidżab. Może mieć twarz 27-letniego właściciela restauracji, który nie przyjął do pracy Youssefa z Egiptu, bo ten przyznał, że nie je wieprzowiny, choć nie ma problemu z jej przyrządzaniem. Może mieć twarz 70-letniej babci, która nie akceptuje związku swojego wnuka z Aidą, bo nie wyobraża sobie ślubu w meczecie. Może nie mieć twarzy, bo komentarze, które czytasz są tworzone automatycznie przez boty – na zlecenie jednej z politycznych partii lub korzystającego z polaryzacji społecznej w Unii Europejskiej głównego rezydenta Kremla.

Chcemy przeciwdziałać zjawisku islamofobii, dlatego zbieramy informacje od mieszkających w Polsce muzułmanek i muzułmanów oraz osób nieobojętnych na to, że ktoś atakuje lub dyskryminuje ludzi ze względu na ich religię. Chcemy podnosić świadomość na temat tego zjawiska.

Powiedz coś!

Jeśli widzisz nienawistny komentarz, doświadczasz lub jesteś świadkiem dyskryminacji bądź przemocy wypełnij formularz – zgłoś to.

Jeśli sytuacja będzie wymagać nagłej reakcji, udzielimy niezbędnego (psychologicznego, prawnego itp.) wsparcia.

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju zostało zarejestrowane w listopadzie 2021 r. jako forma prawna działającej wcześniej nieformalnej inicjatywy Salam Lab.

W Salam Lab, kierujemy się 5 zasadami, które tworzą naszą misję i inspirują nasze działania.

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju z dniem 17.11.2021 jest wpisane pod numerem 191 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Oddanie głosu tym, którzy go nie mają – osobom wykluczonym.

Budowanie mostów między różnymi społecznościami narodowościowymi i wyznaniowymi.

Rzetelne informowanie o innych kulturach, sytuacji społeczno-politycznej, konfliktach na świecie. Promowanie dziennikarstwa pokoju.

Proponowanie nowych oraz krytyka istniejących rozwiązań systemowych i strukturalnych w zakresie m.in. polityki migracyjnej, pomocy humanitarnej i rozwojowej, edukacji, narracji medialnej, języka inkluzywnego.

Budowanie koalicji między organizacjami i osobami działającymi na rzecz pokoju.

Centrum Dokumentacji Islamofobii powstało w ramach projektu EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland.

Więcej informacji o organizacjach partnerskich na stronie Projektu Empathy.

Dofinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.